Waldemar von Löwendahl

Ulrich Friedrich Woldemar, greve av Löwendal, også: Ulrik Frederik Valdemar, greve av Løvendal (født 1. april 1700 i Holsten, død 27. mai 1755 i Paris) var en adelsmann, feltherre, guvernør for det russiske Guvernementet Estland en periode i årene 1740–1743, samt marskalk av Frankrike under Ludvig XV. Gaten Avenue de Lowendal i de 15. og 7. arrondissement i Paris er oppkalt etter han.

Han var sønn av stattholder i Norge Ulrik Frederik Valdemar Løvendal og Dorothea Margrethe von Brockdorff (1672-1706), og dermed barnebarn av Ulrik Fredrik Gyldenløve.

Fra 1713 tjente han keiser Karl VI hvor han kjempet i Polen og i 1714 ble kaptein. Siden gikk han frivillig i dansk-norsk tjeneste, men vendte tilbake til keiseren i 1716. I 1721 ble han utnevnt til oberst og den 17. januar 1722 giftet han seg med Theodora Eugenia, baronesse von Schmettow (1705–1768). Siden gikk han i tjeneste hos kong August II av Polen, der han ble utnevnt til generalfeltmarskalk og generalinspektør for det saksiske infanteri. I 1733 ble han satt til å organisere forsvaret av Kraków, og i 1734–35 kommanderte han de saksiske troppene ved Rhinen.

I 1737 ble han russisk generalløytnant, og i Russland giftet han seg med den polske generalfelttøymester Joh. Clement, greve av Branitzskys hustru, Barbara Magdalene Elisabeth (født Szembeck, 1701–1762). Löwendahl var formentlig blitt lovlig skilt fra sin første hustru, men den nye hustru ble derimot aldri skilt fra sin mann. Det varte derfor lenge, før hun ble ankerkjent som hans legitime ektefelle. I 1740 ble han utnevnt til guvernør i Estland, og i Reval fødte hans nye kone ham sønnen François Xavier Joseph (1742-1808).

Etter endt russisk tjeneste, gjorde Louis XV bruk av ham i den Den østerrikske arvefølgekrig. I 1743 ble han utnevnt til generalløytnant og konverterte samtidig til katolisismen. I 1747 utførte han sin hovedbedrift, erobringen av Bergen op Zoom, hvoretter han ble utnevnt til markskalk av Frankrike.

Löwendahl opprettholdt en tett tilknytning til Danmark, og virket blant annet for gjenopprettelsen av «Royal Danois», som var et dansk regiment i fransk tjeneste. Han søkte også om bli opptatt i den danske grevestand som greve av Danneskjold-Løvendal. Han døde den 27. mai 1755 i Paris.

· · · · · · ·

About

No comments yet Categories: Uncategorized

Kelme Outlet | Le Coq Sport Outlet

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet chanel tassen chanel tassen outlet chanel tassen kopen